Zmierz Głębokość Scrollowania na Każdej Stronie

iSlay scroller to wtyczka do przeglądarki Chrome, która umożliwia badanie głębokości na jakiej
znajdują się poszczególne elementy strony www

Instalując iSlay Scroller zgadzasz się na Warunki i Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Wskaźnik
Głębokości

Wskazuje pozycję górnej krawędzi suwaka

Łatwy w
Instalacji

Jako rozszerzenie do przeglądarki

Widget widoczny jako przycisk w przeglądarce

Kompatybilny z Chrome

ZAINSTALUJ ISLAY SCROLLER

Mac lub Windows PC

Instalując iSlay Scroller zgadzasz się na Warunki i Politykę Ochrony Danych Osobowych.

© Copyright iSLAY Tech. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms and Conditions