Polityka Prywatności skierowana jest do Użytkowników strony internetowej https://islay.tech/ [dalej zwana Stroną]

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

W Polityce Prywatności informujemy:

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Strony jest Islay sp. z o.o. z siedzibą ul. Piękna 18 w Warszawie; REGON: 147247040; NIP: 7010426566; KRS: 0000509923; tel. 505 050 501; e-mail hello@islay.tech.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 

Zakres zbieranych danych

1. Strona umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych m.in. adres email, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Użytkownika aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, adres IP z którego nawiązano połączenie, data i źródło wizyty.

Źródło danych

1. Jeżeli Użytkownik kontaktowała się z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Użytkownika.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

1. Podanie danych przez Użytkownika w celach związanych z obsługą zapytania jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Strony jest dobrowolne. Użytkownik może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie na Stronie. Może także zablokować plików cookies oraz podobnych technologii. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze Strony.

Uprawnienia przysługują naszym Użytkownikom w zakresie przetwarzanych danych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), Użytkownik Strony ma prawo: 

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody:

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Markiem Matulewiczem (e-mail: marek@islay.tech).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

– gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, do czasu wycofania zgody, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę, 

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dodatkowo Strona gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy: Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. W celu zapoznania się ze szczegółami należy zapoznać się polityką prywatności Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Strona umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Strony, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl.